Ngất ngây với Los Altos House

Los Altos House là một dự án nhà ở hoàn thành Dotter Solfjeld Kiến trúc. Các nhà nằm ở Los Altos, California, USA.
Một số hình ảnh tham khảo về kiến trúc độc đáo của ngôi nhà :

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »